← Timeline
Avatar
Shmuel Leib Melamud

עוד פיגוע קטלני אחד היה אתמול בירושלים (נוסף על זה שבעיר העתיקה) והמשטרה לא רוצה שתדעו עליו. אשה בת 60+ אנה ז. נפגע מהרכב בנחלאות שעה וחצי לפני הפיגוע בעיר העתיקה. הרכב פגע פה והפיל אותה ארצה, דרס אותה, עשה פרסה ושוב חזר ועלה עליה, הפעם יותר לאט וביסודיות, כשהוא מכוון את הגלגל על הפנים שלה. בנס האישה נשרדה, כעת היא בבדית חולים שערי צדק במצב קשה עד אנוש, אבל בהכרה. המשטרה חקרה אותה אבל רואים שהחוקרים לא רוצים לחקור את המקרה כפיגוע. הם כל הזמן שאלו אותה על "אויבים אישיים" ומי יכול לאחל לה למות. האויב הכי גדול שלה זה מישהי שהתקיפה אותה בפייסבוק. המשטרה והממשל הנוכחי רוצים סטסיסטיקה טובה. אין מי שיגן אלינו אם לא אנחונ בעצמנו. לכן לפחות תפרסמו את המקרה בכל מקום אפשרי, ואם לא – אין שום ביטחון שמחר זה לא יקרה לכם או לקרוביכם.

*למעוניינים לבדוק את הפרטים – ניתן ליצור קשר דרכי עם חברתה – עו’’ד ידועה שנמצאת איתה בבית חולים.

😢😠👍9
To react or comment  View in Web Client
Comments (1)
Avatar

Мрак какой-то. Я поняла о ком речь. Быстрого выздоровления Анне. Хочется надеяться, что это не дадут замолчать.

👍2
To react or comment  View in Web Client